Productos incendios Leader

Leader, empresa capdavantera en el disseny i producció de sistemes robusts, fiables i d’alta tecnologia per a l’extinció d’incendis i les tècniques de socors-rescat.
Star Fire és distribuïdor a Espanya de tots els productes de la marca orientats als professionals de la lluita contra incendis, a indústries i als especialistes en seguretat.

VENTILADORS
ventiladores incendio
AUXILI I SALVAMENT
equipo salvamento auxilio
MATERIAL DE FORMACIÓ
materiales formación antincendio