El passat 12 de desembre de 2017 va entrar en vigor el nou Reglament de Protecció Contra incendis (RIPCI), la normativa que engloba des de la instal·lació fins el manteniment de sistemes de protecció contra el foc. Quines són les principals novetats? Les repassem a continuació:

  1. Extintors

La instal·lació dels nous extintors haurà de ser sobre paraments verticals, de manera que la part superior de l’extintor quedi situada entre 80 cm i 120 cm per sobre del terra.

 

 

 

  1. Senyalització

És necessari el manteniment dels sistemes de senyalització: comprovació visual de la seva existència, correcta ubicació i bon estat. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considerarà de 10 anys des de la data de fabricació.

 

 

  1. Mangueres contra incendis (BIE)

La vida útil de les mangueres contra incendis serà la que estableixi el fabricant. En el cas que no es determini, aquesta es considerarà de 20 anys, després dels quals es procedirà a la seva substitució. També serà necessari realitzar operacions d’inspecció i manteniment quinquennals sobre la manguera.

 

 

 

  1. Detectors de fums

Les especificacions del fabricant també prevalen en el cas dels detectors de fums. Si no s’estableix una vida útil, aquesta es considerarà de 10 anys.

 

 

  1. Mantes ignífugues

Les mantes ignífugues hauran de mantenir-se envasades fins el seu ús i hauran de seguir les instruccions de manteniment previstes pel fabricant. La caducitat haurà d’estar indicada, sense excedir els 20 anys. L’emplaçament de les mantes ignífugues permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles.

 

 

 

  1. Inspeccions

La normativa també estableix l’obligació de les empreses de realitzar una inspecció per part d’una OCA. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents a l’entrada en vigor del reglament, hauran de sotmetre’s a la primera inspecció als 10 anys de la seva posada en servei.

D’altra banda, les instal·lacions amb deu anys o més d’existència hauran de sotmetre’s a la primera inspecció en els següents terminis màxims des de l’entrada en vigor del reglament:

– Antiguitat de 20 anys o més: 1 any

– Antiguitat entre 15 i 20 anys: 2 anys

– Antiguitat entre 10 i 15 anys: 3 anys

 

Per qualsevol dubte o ajuda davant del compliment del nou reglament, podeu contactar amb nosaltres per telèfon 93.849.72.00 o correu electrònic starfirebcn@grupofire.com

 

Llegeix el nou Reglament de Protecció Contra Incendis (RIPCI)