La prevenció segueix i seguirà sent la millor eina per evitar situacions d’emergència com, per exemple, els incendis.

incendios_prevenir
A continuació, et deixem algunes recomanacions importants per a la seguretat dels treballadors:

Mesures bàsiques de prevenció 

– Informar i formar els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals i en mesures de protecció contra incendis.

– Donar a conèixer a tots els treballadors el pla d’incendis de l’empresa i identificar els senyals bàsics d’evacuació presents en els llocs de treball.

senales-incendio

-En el lloc de treball només s’emmagatzemarà el combustible necessari per a la jornada de treball.

-No deixar materials inflamables per a qualsevol lloc. S’han de llençar al contenidor adequat.

-Mantenir neta l’àrea de treball. Recollir i llençar periòdicament els residus on petoqui.

-Disposar de contenidors per recollir els líquids en cas de vessament.

-Disposar de sistemes d’aspiració de vapor en àrees com tallers i laboratoris.

-Comprovar periòdicament la condició d’instal·lacions elèctriques.

-Instal·lar dispositius per a prevenir l’electricitat estàtica.

-No fumar en l’espai de treball.

prohibido_fumar-españa_ley

En cas que es produeixi l’incendi, el primer que s’ha de fer és controlar i extingir el foc utilitzant els agents extintors adequats sempre i quan sigui possible. Fer-se l’heroi surt car… així que no te la juguis!

Si en alguna ocasió has d’enfrontar-te al foc, és imprescindible saber identificar la seva naturalesa per escollir l’extintor adequat. A l’entrada Quin extintor utilitzo? et donem les claus per fer-ho.

Si no és possible controlar el foc amb els mitjans disponibles, has de sortir del recinte tan aviat com sigui possible i avisar els serveis d’emergència.