Si mai has viscut una situació d’emergència, esperem que segueixi així 🙂

Malgrat no haver-te enfronta’t a un incendi, és molt important identificar els senyals bàsics d’evacuació presents als edificis de les nostres llars o els llocs de treball.

Segurament coneguis el significat de cadascuna d’elles, però millor fer un breu repàs i, així, assegurar-nos que saps trobar la sortida més propera en cas d’emergència.

Senyals d’Evacuació 

señales de evacuación

Senyals de Protecció Contra Incendis 

señalización extintoresSenyals de Socorrs 

señales de socorroSenyals que aporten Informació Addicional per a la nostra seguretat

información adicional

información adicional 2RECORDA!

Davant un avís d’evacuació, dirigeix-te cap a la sortida d’emergència més propera seguint els senyals d’evacuació que, en tot moment, han de romandre visibles i en bon estat.

Font: Servei de P.R.L. de la UPC