La llei obliga a empreses i locals a complir la normativa de seguretat i prevenció per poder desenvolupar la seva activitat.

Tot establiment, recinte, nau o magatzem ha de tenir les seves instal•lacions adaptades davant qualsevol situació d’incendi. El reglament exigeix disposar de sortides d’emergència, extintors (amb les seves respectives revisions periòdiques), alarmes d’incendi, detectors de foc o senyalització fotoluminiscent (bandes adhesives d’alta resistència per abalisar portes i passadissos). És per aquest motiu que es precisa d’un professional que t’assessori en aquest àmbit.

proyectos de ingenieria a medida
Servei d'enginyeria integral. Projectes clau en mà

A Star Fire, especialistes en sistemes de protecció contra incendis, disposem d’un Departament d’enginyeria propi per a la gestió integral de projectes i que d’aquesta manera, puguin començar a desenvolupar la seva activitat.

Un enginyer es desplaçarà a la teva empresa per estudiar i aplicar la normativa segons les característiques del local. Aquestes necessitats es plasmaran en un plànol perquè el client pugui visualitzar com aplicarem totes les mesures a dur a terme. Després de l’aprovació del propietari, realitzarem l’adaptació de l’espai perquè el propietari disposi, al més aviat possible, de la llicència d’obertura.

Col•laboració amb despatxos d'enginyeria

Col•laborem amb els millors despatxos d’enginyeria en els seus projectes. La nostra funció és la d’assessorar als enginyers no especialistes en el sector de la prevenció d’incendis perquè puguin acabar de completar els seus projectes d’enginyeria.

Si necessites adaptar la teva empresa o local a la normativa de seguretat i prevenció vigent, contacta amb el nostre departament d’enginyeria.