Els extintors tenen una vida útil de 20 anys. Al llarg d’aquesta vida útil, cada 5 anys han de sotmetre’s a la prova del retimbrat. Aquesta prova és obligatòria segons el Reglament d’Aparells a Pressió.

La primera prova per assegurar les bones condicions d’ús de l’extintor la realitza el fabricant abans de la seva venda. Aquesta prova és el timbrat i ha de figurar en l’envàs de l’extintor, marcat normalment amb les sigles Ph de prova hidràulica. Aquesta prova serveix pels primers 5 anys.

Cada tipus d’extintor té la seva pressió de timbre depenent del fabricador, per la qual cosa els extintors hauran de ser retimbrats d’acord amb aquesta pressió.

retimbrado extintores

En què consisteix el retimbrat d’extintors?
En aquesta prova se sotmet l’envàs a una pressió interna que ronda els 25 kg/cm2, en el cas dels extintors de pols, i 250 Kg/cm2, en els extintors de diòxid de carboni.

D’aquesta forma, un especialista qualificat de Star Fire realitza el següent procediment:

1. Despressuritzar l’extintor i desmuntar-lo.
2. Buidar la pols de l’interior i omplir-ho amb aigua.
3. Pressuritzar-lo a 25kg/cm2 i posteriorment despressuritzar-lo.
4. Buidar-lo d’aigua i assecar-lo interiorment.
5. Tornar a carregar l’extintor.
6. Muntar la maneta i pressuritzar-lo.


Una vegada finalitzat el procés, anotem a l’etiqueta la prova que s’ha realitzat i s’encunya en el requadre de la placa de l’extintor el mes i any del retimbre. Ja estarà preparat per uns altres 5 anys.

A Star Fire oferim serveis per garantir la seguretat del seu negoci: instal·lació contra incendis, venda d’equips i materials per a les tasques d’extinció i socors per a bombers, manteniment d’extintors, equips d’extinció automàtica d’incendis, instal·lació d’alarmes, portes tallafocs, senyalització de seguretat i productes fotoluminiscents o boques d’incendi, entre d’altres.